O nas

Pracownia Kultury Litwy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego została utworzona decyzją Rektora UJ dn. 1.12.2015 jako jednostka pomocnicza przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza.

Regulamin >>