dr hab. Beata Kalęba (kierownik)

Historyk literatury polskiej i litewskiej, tłumaczka z języka litewskiego. Wychowanka prof. dr hab. Ewy Miodońskiej-Brookes oraz prof. dr hab. Tadeusz Bujnickiego (doktorat nt. recepcji literatury polskiej w kręgu litewskiego odrodzenia narodowego). Interesuje się historią i kulturą Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Litwy, polsko-litewskimi związkami literackimi i kulturalnymi, problematyką tożsamościową i recepcji idei na pograniczach (politycznych, kulturalnych, mentalnych), teorią i praktyką przekładu, przede wszystkim poezji. Autorka monografii Rozdroże. Literatura polska w kręgu litewskiego odrodzenia narodowego, Kraków 2016; skryptu do historii literatury litewskiej Widziałem świat, Kaunas 2014 (z J. Niedźwiedziem); współautorka 3-tomowego wyboru publicystki polskiej i litewskiej W kręgu sporów polsko litewskich na przełomie XIX/XX w., Kraków 2004-2011 (z M. Zaczyńskim); tłumacz literatury pięknej z j. litewskiego, m.in. poezji Tomasa Venclovy, Alfonsasa Nyki-Niliūnasa, Judity Vaičiūnaitė, prozy Antanasa Škėmy oraz literatury naukowej (prac historycznych i literaturoznawczych).

Więcej >>

Kursy w roku akad. 2016/2017: Historia literatury litewskiej; Wielojęzyczność – dwujęzyczność – literatura narodowa; Pogranicza: Polityka pamięci i przemysł dziedzictwa na wschodnim pograniczu.

Kontakt >>