Odznaczenia

Termin: 20.01.2019

Z radością informujemy, że 22 stycznia 2019 r. doc. dr Mindaugas Kvietkauskas, lituanista, polonista i judaista, badacz twórczości Czesława Miłosza, przyjaciel krakowskiej polonistyki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, a prof. dr hab. Algis Kalėda, lituanista i polonista, absolwent  krakowskiej polonistyki został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

Gratulacje także dla tłumaczy: Ireny Aleksaitė, Kazysa Uscilli, Vyturysa Jarutisa oraz dla politologa doc. dra Andrzeja Pukszty, którzy również otrzymali polskie odznaczenia.

Na zdjęciu doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas i prof. dr Laima Kalėdienė, wdowa po prof. Algisie Kalėdzie (zdj. ze strony Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Data opublikowania: 28.01.2019
Osoba publikująca: Janusz Smulski